'अंतिम सत्य' - Last Truth


Published by: doctorwrites, Wed Apr 29 2020

poetry marathi marathipoem poem

'अंतिम सत्य' ........ डॉ. अनुराधा पंडितराव ........२८.०४.२०२० झेपावली पिल्लं लांब दूरदेशा उदास,एकटे वाटे मला आताशा! आठवती मज त्या रम्य बाळलीला, शाळेमधल्या खट्याळ,अवखळ खोड्या! पदवी घेताना भरुन आलेली छाती, विसरू कशी वात्सल्यपूर्ण ती मिठी! अशाच एका उदास संध्याकाळी, बसले होते निश्चल तळ्याच्या काठी शून्यात नजर अन् हृदयी तीव्र वेदना जुन्या आठवणी काही केल्या हटेना ! तेवढ्यात पडला हात खांद्यावर, आश्वासक अन् तेवढाच कणखर! घेऊनी जवळ हळूवार मला समजावे, पिल्लांची भरारी,स्वप्न तयांचे मोठे! उज्ज्वल भविष्याचे पंख का छाटावे, प्रगतीत त्यांच्या सुख आपण शोधावे! पिल्लं उडाली उत्तुंग यश साधाया, कारण पुरे की जन्म सार्थक व्हाया! सखा अलगद घेऊनी हातात हात, म्हणे हसूनी, ' तू मला अन् मी तुला', हेच अंतिम सत्य! मनमुराद फिरूया, खूप हसूया, फिरुनी पुन्हा लहान होऊया, चुकभूल सारी विसरून जाऊया, जीवनाचा आस्वाद घेऊया, परस्परांना वेळ देऊया, आनंदात झोकून देऊया....!


Share Post Link


Comments : 0

You need to login before you can comment. Click here to go to the login page.

No comments yet.

More from doctorwrites

View Posts

Art

One should either be a work of art or wear a work of art.

Photography

Say Cheeez

Facts

Did you know?

Food

I'm not drooling, you are!

Inspiration

One Day or Day One... You Decide

Poetry

Just one beautiful line of poetry can stay with you forever

Fashion

Style is a way to say who you are without having to speak.

Lifestyle & Wellness

Your life only gets better when you do..

Review

Let Me Walk You Through